CeL: 2018 în cifre și fapte

 Română      English

01

Aniversarea a 20 de ani de CeL

Aniversarea a 20 de ani de la înființarea Centrului de ID/IFR și e-Learning – CeL, a avut loc în 5 – 6 Octombrie 2018 la Timișoara.
CeL a fost înființat în anul 1998 sub denumirea Centrul de Studii în Învățământ la Distanță. În acești 20 de ani CeL a inițiat, promovat și gestionat învățământul la distanță în universitate, a creat și a gestionat Campusul Virtual al UPT și a dezvoltat activități de cercetare și implementare în eLearning și blended learning, mobile learning, a promovat resursele educaționale deschise (OER), educația deschisă, a dezvoltat UniCampus ca primul MOOC (Massive Open Online Courses) universitar din România pentru cursuri online, gratuite și deschise. Mai multe informații aici.

În paralel a avut loc prima ediție a Conferinței Internaționale eLearning în Europa Centrală și de Est cu 14 prezentări ținute de cercetători din 7 țări și s-a bucurat de o prezență de câteva zeci de persoane. Subiectele abordate au fost educația deschisă și la distanță, MOOCs, OERs, mobilități virtuale, IOT, învățarea online, rețele de universități electronice și realitatea virtuală în educație. Mai multe informații aici.

02

Activități academice

În iulie 2018, CeL a organizat sesiunea de admitere în regim de învățământ la distanță / cu frecvență redusă pentru specializările:
Informatică
 • informaticieni
 • 3 ani de studiu
 • învățământ la distanță
 • în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare
 • 100 locuri alocate
Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații
 • ingineri
 • 4 ani de studiu
 • învățământ la distanță
 • în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
 • 50 locuri alocate
Comunicare și Relații Publice
 • licență
 • 3 ani de studiu
 • învățământ la distanță
 • în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
 • 75 locuri alocate
Tehnologia Construcțiilor de Mașini
 • ingineri
 • 4 ani de studiu
 • învățământ cu frecvență redusă
 • în colaborare cu Facultatea de Mecanică
 • 60 locuri alocate
Sloganul CeL “Învață oricând, oriunde, oricum, în ritmul tău propriu!” s-a dovedit a fi atractiv pentru viitorii studenți, astfel încât locurile alocate specializărilor Infomatică și Telecomunicații s-au ocupat integral, încă din prima sesiune, în vara lui 2018. După sesiunea de admitere din toamnă, toate locurile pentru specializarile în regim ID/IFR au fost ocupate, la fel ca în ultimii ani.

Alte activități academice desfășurate în 2018 au fost:
Campusul Virtual al UPT

Campusul Virtual al Universității Politehnica Timișoara este platforma oficială de e-Learning a universității. Dezvoltată, gestionată și administrată de Centrul de e-Learning încă de la apariția sa in anul 2010, CVUPT găzduiește cursuri universitare de la o gamă largă de programe de studiu, asigurând participanților la procesul educațional (cadre didactice, studenți, personal administrativ) materialele de studiu, activitățile de evaluare și uneltele de comunicare necesare unei învățări armonioase și eficiente. Pe parcursul anului 2018, platforma și-a continuat evoluția constantă ca nivel de adoptare, prin creșterea numărului de utilizatori, cursuri și grad de utilizare în general, atingând la final de an un număr de peste 18.000 de utilizatori, cu acces la peste 1600 de cursuri, însumând în cadrul platformei peste 7 milioane de acțiuni (click-uri) pe durata întregului an calendaristic curent: cv.upt.ro

Workshop Open Virtual Mobility

În 5 octombrie s-a desfășurat acest workshop care și-a propus să informeze persoanele implicate în educație despre obiectivele proiectului OpenVM, un parteneriat strategic Erasmus+ care urmărește îmbunătățirea mobilităților virtuale din Europa. Au fost 8 speakeri și 34 de participanți din mediul educațional și din diverse asociații și ONG-uri educaționale. Mai multe informații aici.

Training de Antreprenoriat Creativ

Centrul de eLearning, alături de Institutul Intercultural Timișoara, a derulat sesiunile de curs față în față în perioada 12 – 17 februarie, dar și cursul online în perioada ianuarie- martie. Acest curs a adus în Timisoara 40 de tineri creativi și diverși din Serbia și România. Cursul a cuprins o serie de subiecte cum ar fi project management, cum să pornești o afacere, marketing în artă, business management, comunicare, competențe digitale dar și studii de caz. Programul este parte din proiectul InclusiveArt, parte a Programului de Cooperare Transfrontalier România-Serbia Interreg IPA. Mai multe informații aici.

Absolvire ID/IFR 2018

În 30 iunie, absolvenții de la Informatică, Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, Comunicare și Relații Publice și Tehnologia Construcțiilor de Mașini au încheiat o etapă a vieții lor, cea de student! Promoția 2018 este promoția aniversară, celebrând primii 20 de ani din viața Centrului de ID/IFR și e-Learning, iar pentru TCM este prima generație de absolvenți. Mai multe informații aici și aici.

Workshop “Educația deschisă – impactul deschiderii: instituții, resurse, unelte, profesori, subiecte”

Organizat în 9 martie, în cadrul Săptămânii Educației Deschise, cea de a V-a ediție a workshopului a abordat exemple practice de educație deschisă, de utilizare a resurselor educaționale deschise, OER și a cursurilor masive deschise online MOOCs in educația de toate tipurile. Workshopul s-a adresat profesorilor universitari, studenților, profesorilor din învățământul pre-universitar, specialiștilor din companiile de training sau din departamentele de resurse umane. Realizat în format interactiv, cu 14 prezentări de actualitate, scurte și dinamice, a inclus prezentatori de la Comisia Europeană, Germania, Croația și din comunitatea academică și educațională din Timișoara. Mai multe informații aici.

Workshop ABC to LD

Workshop-ul ABC pentru proiectare educațională a fost organizat în 22 noiembrie de către CeL (partener in proiectul Erasmus+ ABC to VLE) și a fost susținut de Dr. Clive Young și Dr. Natasa Perovic, din echipa de Digital Education, a Knowledge Lab a University College London (UCL). ABC to LD este un workshop efectiv și antrenant, care a fost testat până acum cu succes pe o serie de programe educaționale în peste 30 de universități. Cei peste 35 de participanții s-au împarțit în echipe și au pregătit împreună design-ul instrucțional al unui curs. Mai multe informații aici.

Deschiderea de an universitar 2018-2019

Deschiderea anului universitar 2018/2019 pentru studenții în regim ID/IFR a reunit un număr record de studenți, pregătiți să își cunoască viitoarele cadre didactice, dar și colegii de facultate pentru următorii ani de studiu. Au luat cuvântul în fața studenților prorectorul responsabil academic, decanii și responsabilii academici pentru fiecare specializare, dar și membrii echipei CeL. Studenții CeL au făcut cunoștință și cu platforma virtuală a UPT – Campusul Virtual, în cadrul unei sesiuni de training pentru utilizarea acesteia.

Workshop "Competențe și abilități digitale pentru industriile creative"

Ediția a 3-a a acestui workshop a avut loc în 16 noiembrie. Cu 10 speakeri de nivel internațional din SUA, Europa și România, workshop-ul s-a adresat tuturor actorilor din domeniul industriilor creative, cel cultural, artiștilor, studenților, profesorilor universitari, dar și celor din domeniul turistic. Ce reprezintă industriile creative și care este impactul lor în economia globală? Ce reprezintă competențele digitale și ce sunt abilitățile digitale și cum se validează acestea în domeniul industriilor creative? Cum se pot introduce competențele digitale în Europass CV? Cum se pot accesa, utiliza și integra diverse unelte și aplicații online, mobile? Mai multe informații aici.

Workshop GirlsTech

Workshopul GirlsTech s-a derulat ca parte a proiectului Erasmus+ GirlsTech, în 19-20 martie, și a găzduit peste 20 de persoane din 8 țări. Proiectul a promovat o implicare mai mare a femeilor în studiile din domeniul STEM. În cadrul worskshopului au avut loc prezentări ale poveștilor de succes ale unor femei din Timișoara, București, Cluj implicate în educația STEM, mediul de afaceri dar și tinere eleve talentate care au în plan o carieră în domeniu. Mai multe informații aici.

neve-chart-up-1

700+

Studenți înrolați la învățământ la distanță

neve-user-1

18250+

Utilizatori înscriși pe Campusul Virtual

neve-heart-1

1000+

Urmăritori pe rețelele de socializare

neve-gift-1

5000+

Mesaje și emailuri schimbate cu studenții noștri

03

Implicare în comunitate

Organizam sau participăm frecvent la evenimentele din comunitatea noastră:
RODojoCon 2018

În cadrul primei ediții RODojoCon din 19-20 ianuarie, echipa noastră a participat și a fost implicată în lucrările evenimentului. Mai multe informații aici.

Smart Kids

În 7 decembrie am fost prezenți, din nou, în cadrul acestui eveniment internațional aflat la a XII-a ediție, pentru a prezenta informații despre educația deschisă, OER, open badges, realitate virtuală și realitate augmentată.

HackTM 2018

În perioada 11-13 mai a avut loc ediția din 2018 a HackTM unde echipa CeL a participat cu mentori si premii pentru echipe - proiect Internet of Things IoT inovativ și cea mai bună echipă feminină! Mai multe informații aici.

IEEE & EDEN

Anul acesta, directorul CeL, dr. Diana Andone a fost aleasă prin vot în comitetul de conducere IEEE România, mandat până la finalul lui 2020. Astfel, din 1 septembrie ea ocupă funcția de responsabil pe activitățile educaționale. Anul acesta, directorul CeL, Dr. Diana Andone, a fost aleasă ca Vice-President for Communication and Communities, după 5 ani de membru în Comitetul Executiv EDEN.

Workshop IEEE Young Professionals Group Meeting

În 8 noiembrie CeL a găzduit și a participat la acest workshop din cadrul International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timișoara.

Culture Action Europe

În 25-27 octombrie am sprijinit desfășurarea conferinței Beyond the Obvious, organizată de către Asociația Culture Action Europe și Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană și am prezentat proiectele noastre pentru TM2021, in special proiectul Spotlight Heritage.

MegaDojo Timișoara

În 13 octombrie, în cadrul MegaDojo Timișoara, CeL a sprijinit evenimentul prin găzduirea lui în locațiile UPT și prin participarea cu mentori.

Noaptea cercetătorilor

În 29 septembrie, echipa CeL a prezentat cercetarea noastră în educația deschisă și online, aplicațiile mobile și web, realitate augmentata și virtuală și Internet of Things. Ne-am bucurat de numărul mare de vizitatori de toate vârstele si de bucuria copiiilor în a descoperi ce simplu poți sa îți faci o scenă de VR/AR.

04

Publicații

Echipa CeL a avut și anul acesta o serie de lucrări publicate la conferințe internaționale. Dintre ele, două au fost premiate:
1

Virtual Reality Authoring Tools for Educators

Autori: Silviu Vert, Diana Andone
Conferință: ICCMAE 2018 – 1st International Conference on Computational Methods and Applications in Engineering, mai 2018, Timișoara, România

2

Open Virtual Reality Project to Improve Students' Skills

Autori: Diana Andone, Silviu Vert, Mark Frydenberg, Radu Vasiu
Conferință: ICALT 2018 – IEEE 18th International Conference on Advanced Learning Technologies, iulie 2018, Mumbai, India

3

Alte publicații

Echipa CeL a publicat în 2018 un număr de 2 lucrări în jurnale, 1 carte și 3 capitole de carte, 23 lucrări științifice în cadrul mai multor conferințe de specialitate: IEEE ICALT, IEEE LWMOOCS, ELSE, ACM HCI International, ACM RO-CHI, AACE Ed-Media, RMEE, ICCMAE, EDEN, IEEE ISETC.

05

Proiecte internaționale

Facem cercetare alături de parteneri internaționali:
DigiCulture

În perioada 04-05 octombrie 2018, a avut loc la Timișoara întâlnirea de debut a proiectului Perfecționarea competențelor digitale și îmbunătățirea incluziunii sociale a adulților în industriile creative – Cultură Digitală (Digital Culture). Universitatea Politehnica Timișoara prin CeL este partener coordonator al proiectului de parteneriat strategic Erasmus+. Au participat 15 cadre didactice, cercetători și personal administrativ din 8 țări.
Proiectul Digital Culture își propune să creeze un program educațional durabil și eficient dedicat adulților cu competențe digitale scăzute și cei cu un nivel scăzut de calificare implicați în sectorul industriilor creative din România, Italia, Austria, Danemarca, Lituania, Marea Britanie și Irlanda. Mai multe informații aici.

OpenVM

În perioada 27-29 septembrie, a avut loc la Timișoara a 3-a întâlnire a proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ Open Virtual Mobility. Au participat 20 de cadre didactice, cercetători și personal adiminstrativ din cadrul partenerilor proiectului (8 țări).
Proiectul Open Virtual Mobility își propune să promoveze și să mărească capacitatea de învățământ superior în Europa prin realizarea, evaluarea și recunoașterea abilităților de mobilitate virtuală ale educatorilor și studenților din învățământul superior în conformitate cu principiile din Bologna și cu cele ale Educației Deschise/ Datelor deschise. Echipa CeL este responsabilă de platforma educațională a proiectului. Mai multe informații aici.

ABC2VLE

Echipa CeL este implicată din acest an și în proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ ABC2VLE – dincolo de designul curriculumului. Rezultatul principal urmărit este dezvoltarea unui proiect de învățare și a unui “pachet” online/care se poate descărca, de dezvoltare a personalului, incluzând conținut, precum și metode de localizare, formare sau cascadare (ex. funcționează la nivel local). Mai multe informații aici.

GirlsTech

Întâlnirea a avut loc în 19-20 martie și a găzduit peste 20 de persoane din 8 țări. Proiectul strategic Erasmus+ își propune să promoveze o implicare mai mare a femeilor în studiile din domeniul STEM. În cadrul întâlnirii s-a desfășurat și workshop-ul GirlsTech și au avut loc prezentări ale unor femei implicate în educația STEM, mediul de afaceri dar și tinere talentate care au în plan o carieră în domeniu. Mai multe informații aici.

IoT Rapid-Proto Labs

În perioada 13-14 decembrie a avut loc întâlnirea anuală pe proiectul Knowledge Alliance Erasmus+ IoT Rapid-Proto Labs. Proiectul își propune să aducă împreună instituțiile de învățământ superior și companiile pentru a accelera dezvoltarea domeniului Internetului Lucrurilor (Internet of Things – IoT). Proiectul va crea și va implementa un curriculum interdisciplinar de curs (TIC, Design și Inginerie Electronică) care se concentrează pe rezolvarea de probleme reale (dezvoltarea de produse IoT inovative pentru IMM-uri/startup-uri). Mai multe informații aici.

06

Rămânem în contact și în 2019

Dorim să comunicăm cu tine:
Contact

Ne găsiți online la
elearning.upt.ro
contact@elearning.upt.ro

Misiune

Învață oricând, oriunde, oricum, în ritmul tău propriu!

Unde ne găsiți

Bl. Vasile Parvan,
Nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Păstrăm legătura
Contact

Ne găsiți online la
elearning.upt.ro
contact@elearning.upt.ro

Misiune

Învață oricând, oriunde, oricum, în ritmul tău propriu!

Unde ne găsiți

Bl. Vasile Parvan,
Nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Păstrăm legătura

Below you will find the CSS for disabling animations on tablet/mobile, enable animation delay on desktop, IE fixes